orange color 意味
【名詞】
1. オレンジ色
・ 発音: ɔ́ːrindʒ, άrindʒ kΛlər (米国) 、ɔ́rindʒ kΛlər (英国)
"色"の英単語
一覧
Copyright(C) 2021 eigonary.com PC版へ