voluntary retirement 意味
【名詞】
1. 希望退職
・ 発音: vάləntèri ritáiərmənt (米国) 、vɔ́ləntəri ritáiərmənt (英国)
・ 類義語:
"会社・企業"の英単語
一覧
Copyright(C) 2023 eigonary.com