regular holiday 意味
【名詞】
1. 定休日、休館日
・ 発音: régjulər hάlədèi (米国) 、régjulər hɔ́lədèi, hάlədi (英国)
"買い物"の英単語
一覧
Copyright(C) 2022 eigonary.com