lack of morality 意味
【複合名詞】
1. 不道德
・ 発音: læk əv mərǽləti (米国) 、læk ɔ́v mərǽləti (英国)
・ 類義語:
"性格・態度"の英単語
一覧
Copyright(C) 2022 eigonary.com